Top
...kvalita prověřená medicínou od roku 1993
Atesty

Atesty

Systém vestavěných operačních sálů CRC Hypokramed naplňuje požadavky norem a potřebných osvědčení.

Systém operačních sálu CRC Hypokramed splňuje požadavky:

  • Hygienické
  • Zvukové
  • Požární
  • Mechanické odolnosti