Top
...kvalita prověřená medicínou od roku 1993
Technický popis vestavných operačních sálů CRC

Technický popis vestavných operačních sálů CRC

Jedná se o prefabrikovaný stavebnicový systém s moderním koncepčním řešením vestavěných a funkčních prvků v řadě různých materiálových verzí odpovídajících současným trendům a normám. Vestavěné operační sály jsou vhodné zejména pro novou výstavbu, rekonstrukci nebo rozšiřování stávajících kapacit.

Komplexní realizace je založena na vlastní výrobě. Díky rychlé a snadné realizaci dochází k maximální úspoře času a tím i k minimalizaci případných realizačních vícenákladů. Operační sály CRC ® Hypokramed, představují vysoce funkční řešení navržené na základě dokonalé znalosti daného prostředí a požadavků uživatele.

Vestavěné operační sály splňují vysoký hygienický a funkční standard. Díky odnímatelným panelům je současně v případě nutných oprav a jiných úprav snadný přístup k profesním instalacím, současně snadná instalace nových přístrojů a technologií. Mimo prostoru vlastních operačních sálů umožňuje stavebnicový systém řešit i jejich zázemí.

V případě, že v operačních sálech má být umístěno RTG nebo jiná vyzařující technologie, je samozřejmostí, že operační sál je konstrukčně a technologicky dořešen proti unikání RTG nebo laserového záření, s integrovanými výstražnými prvky.