Top
...kvalita prověřená medicínou od roku 1993
TruLight 5000

TruLight 5000

Inteligentní LED chirurgické operační svítidlo pro větší komfort při práci

Každá nová generace inovovaného výrobku by měla mít větší výhodu oproti generaci předchozí.

V případě nové řady operačních svítidel TruLight 5000 byl opětovně vylepšen uživatelský komfort i výkon. Model svítidla 5000 je vybaven nastavitelnou barevnou teplotou a volitelným zoomem operačního pole. Díky svítidlům řady TruLight 5000 je práce na operačních sálech přesnější a efektivnější. Kombinace inteligentních technologií poskytuje perfektní osvit v každé situaci a nabízí každodenní pohodlí ve prospěch uživatele.

BAXTER ve svých výrobcích vždy zavádí nové standardy s inovativním řešením umožňující další rozvoj výrobků.

A právě tento fakt se znovu potvrdil v případě nové – a zatím poslední generace operačního svítidla TruLight 5000. Svítidlo nabízí vysokou přizpůsobivost a účinné zobrazení operačního pole, to vše díky jedinečnému uživatelskému komfortu. Pro uživatele je tak zajištěna rychlá návratnost investice.

Krátký souhrn základních výhod:

  • Extrémní adaptabilita díky nastavitelné teplotě barevného osvitu a volitelné velikosti nasvícení operačního pole
  • Nejvyšší možná hodnota osvitu v rozdílných pracovních rozsazích – volitelně i automaticky s nastavenou funkcí ALC Plus
  • Sterilní nastavení světelné intenzity na centrálním resterilizovatelném držáku svítidla – prostřednictvím kapacitních snímačů
  • Nízký tepelný nárůst a vysoká světelná výtěžnost díky speciálnímu uspořádání nových LED osvitových zdrojů
  • Energeticky úsporné LED diody, s dlouhou životností a minimální spotřebou energie

V naší standardní nabídce nabízíme dva základní zdroje osvitu. Můžete zvolit mezi:

TruLight 5500
Nabízí množství výhod velmi kvalitního, vysoce výkonného a inovativního osvitového systému od firmy BAXTER. Přidáním volitelného příslušenství, jako jsou TruVidia kamerové systémy, VidiaPort obíhající monitorová ramena nebo nástěnné ovládací panely; lze základní verzi přizpůsobit na řešení přesně pro potřeby vaší operativy.

TruLight 5510
Svítidlo TruLight 5510 včetně doplňkové funkce obsahuje oproti svítidlu TruLight 5500 navíc kamerovou přípravu v centrálním držáku svítidla – volitelně pro kamerový́ systém TruVidia SD i HD. Uživatel může díky tomu zvolit podle svých potřeb libovolný́ systém (SD nebo HD) – a to kdykoliv, tedy i po instalaci jednoho nebo druhého systému. Navíc TruLight 5510 nabízí jako standard funkci ALC Plus. Vzdálenost mezi operačním svítidlem a operačním polem se automaticky nastaví pomocí laserového zaměření vzdálenosti (na instalovaném kamerovém modulu) – osvitová úroveň je potom automaticky regulována tak, že udržuje uživatelem nastavenou hodnotu v dané osvícené pracovní oblasti operačního pole. A to i v případě pracovní vzdálenosti větší než 1 metr.

TruLight 5520
TruLight 5520 nabízí atraktivní doplňkové funkce jako je ALC Plus a SLC. Iluminace může být nastavována automaticky díky laserovému zaměření vzdálenosti – tím pádem je stále zajištěna identická hodnota osvitu v různém pracovním prostředí operačního pole – a to i v případě pracovní vzdálenosti větší než 1metr. SLC funkcí svítidla lze ovládat dvě až tři osvitové funkce. Hodnota osvitu a nastavení velikosti operačního pole můžou být ovládány v základním nastavení.

TruLight 5300
Operační svítidlo TruLight 5000 nabízí maximální hodnotu osvitu 140.000 lux. Pro uživatele je tak zaručena vysoká přizpůsobivost, účinnost i nízké náklady. S těmito vlastnostmi může být TruLight 5300 používán v různých medicínských oborech – od oddělení emergenci přes JIP; od oddělení ambulantní chirurgie až k operačním sálům.

TruLight 5310
Model 5310 je identický produkt jako TruLight 5300, ale s některými vlastnostmi navíc. U svítidla 5310 mohou být připojeny různé kamerové systémy vyrobené společností BAXTER – individuální kamerové konektory ve svítidle jsou kompatibilní s oběma základními kamerovými systémy TruVidia SD, stejně jako TruVidia HD. ALC Plus kontroluje laserovým zaměřením vzdálenost nasvíceného operačního pole pacienta od svítidla a v návaznosti na zjištěné proměření (instalované v kamerové přípravě) udržuje nastavenou hodnotu osvitu. Osvit je nastaven na požadované hodnotě osvitu při různé vzdálenosti svítidla od operačního pole – a to i při vzdálenosti větší než 1 metr.

TruLight 5320
TruLight 5320 disponuje stejnými vlastnostmi jako svítidlo Trulight 5300, plus dodatečné funkce ALC Plus a SLC. Díky systému laserového zaměření je nastavená hodnota osvitu automaticky svítidlem upravována do uživatelem nastavené hodnoty – při různé vzdálenosti svítidla od operačního pole – a to i při vzdálenosti větší než 1 metr.

Lze zvolit i kombinaci obou systémů 5500 a 5300 a mít profit ze všech výhod vysoké kvality, výkonnosti a inovativních osvitových funkcí od společnosti BAXTER. Další volitelné příslušenství jako jsou TruVidia kamerové systémy, Vidia- Port obíhající monitorová ramena a stěnové kontrolní ovládací panely mohou podle vašich potřeb a přání zkompletovat kvalitní světelný́ systém právě pro potřeby vašeho pracoviště.