Top
...kvalita prověřená medicínou od roku 1993
Helux Pro - operační svítidlo

Helux Pro - operační svítidlo

Budoucnost. Propojené funkce osvitu. Přišel čas podívat se na operační sál a nové operační svítidlo. Umožněte operatérům využívat systém operačního osvitu, který rozšíření možnosti Vašeho týmu. Soustřeďte se na místo operace, zatímco osvitové hlavy svítidel se postarají o zbytek.

Přišel čas podívat se na operační sál a nové operační svítidlo

Přesná vizualizace je na operačním sále absolutní požadavek – zastínění operačního prostoru nebo naopak jeho přesvícení (nebo nehomogenní osvit operačního pole) může negativně ovlivnit výsledek operace.

Manipulace s osvitovými zdroji, nastavení pozic či nekonzistentní světelné podmínky by měly být těmi nejmenšími potížemi, ze kterých by měl mít uživatel při operativě obavy.

Chirurgické světlo Helux Pro Vás propojí s budoucností tím, že poskytuje další kompatibilitu s integrovanými technologiemi operačních sálů (ORI), zobrazování obrazu v rozlišení 4K a vylepšené funkce pro bezpečnost pacientů. Konstrukční prvky, jako např. otvor pro laminární proudění vzduchu a technologii 3D snímačů pro zajištění konzistentních světelných podmínek, umožní operatérům plnou koncentraci na individuální potřeby operačních zákroků.

  • Představte si svůj operační sál v novém světle díky technologiím Helux Pro
  • Helux Pro - operační svítidlo – propojené, spolehlivé, bezkonkurenční
  • Vyvinuto za účelem optimalizace efektivity

Operační svítidlo Helux Pro není jenom nějaké další operační světlo, ve skutečnosti se jedná o svítidlo, které rozšíří schopnosti Vašeho chirurgického týmu. Od eliminace stínů až po nekompromisní osvit hlubokých dutin a unikátní vizuální bezpečnostní výstražný systém.

Pro předcházení případných tepelných rizik u pacientů – Helux Pro neustále zlepšuje osvitové podmínky na operačním sále.

4K zobrazení

Spolehlivá kamera 4K poskytuje stabilní obrazový signál pro monitory na operačním sále, s dlouhou životností a v reálném čase bez zpoždění.
Je určena ke zobrazování jak statických snímků nebo videozáznamů a jejich přenosu k dalším uživatelům, ukládání a archivaci médií pro dokumentační účely nebo výukové programy. Snadná a intuitivní obsluha.

Možnost bezproblémové integrace

Operační svítidlo Helux Pro i kamerový systém 4K lze bezproblémově integrovat se systémy videomanagementů.
To umožňuje směrování obrazu ke zobrazení na zařízeních ostatních technologií – aby operatéři mohli využívat skutečně propojený operační sál.

Zvýšená bezpečnost pro pacienty

Ovládání funkcí prostřednictvím sterilních ovladačů snižuje riziko křížové kontaminace při pozičním pře-nastavování osvitových hlav během operačních zákroků.

Jedinečný indikátor intenzity tepelného vyzařování upozorňuje operační týmy na překrývání osvitových polí více osvitovými hlavami v konfiguraci – což pomáhá snížit riziko poškození tkáně pacienta tepelným vyzařováním vytvořeným při používání více osvitovými zdroji nasměrovanými do jednotného operačního pole.

Vyvinuto pro vylepšení obsluhy a průběhu práce týmu na operačním sále

Indikátor intenzity osvitu

Operační svítidlo může v operačním poli vyzařovat příliš mnoho tepla – když intenzita je maximální nebo světelné pole vytvořené ze dvou světelných zdrojů se překrývá. Buďte o krok napřed před světlem na sále tím, že upozorníte tým operatérů na vysokou intenzitu nastavené úrovně osvitu (tepelného vyzařování).

Automatická asistence nastavení operačního pole

Jakmile si operatér zvolí velikost operačního pole (16 a více cm…), osvitové hlavy automaticky udržují tuto velikost po celou dobu trvání operačního zákroku – v jakémkoliv možném nastavení pracovní vzdálenosti.

Eliminace nežádoucích stínů – bez námahy

Operační tým si může zajistit konzistentní osvitové podmínky eliminující nežádoucí stíny – i když operatéři pracují přímo pod osvitovými hlavami. 3D senzor identifikuje „překážky“ v osvětleném poli a moduly LED se podle toho aktivují nebo deaktivují, aby se minimalizovaly stíny. Výsledek?
Operační pole je správně osvětleno bez nutnosti dodatečného manuálního nastavování.

Umožněte operatérům využívat systém operačního osvitu, který rozšíření možnosti Vašeho týmu. Soustřeďte se na místo operace, zatímco osvitové hlavy svítidel se postarají o zbytek

Síla až do Vašich (sterilních) konečků prstů

Operační svítidlo Helux Pro s resterilizovatelnou rukojetí umožňuje operačnímu týmu ovládat a nastavovat osvitové parametry během zákroku nezávisle, aniž by bylo nutné, jakkoliv upravovat vymezený sterilní prostor. To pomáhá zmírnit jakékoliv rušení operačního týmu, nutné přesuny a výměny pozic; optimální osvitové podmínky v operačním prostoru jsou zajištěny.

Důsledný osvit, konzistentní zaostření

Při změně pozice osvitové operační hlavy se 3D senzor automaticky přizpůsobí, aby zajistil konzistentní osvitové parametry. Tím se eliminuje nutnost jakékoliv manuální úpravy pozice či parametru – tím se šetří čas, operatér má možnost soustředit se jen na práci a operační zákrok.

Tenký a vzdušný design pro změnu pozice bez námahy

Elegantní design operačního svítidla Helux Pro byl vyvinut tak, aby optimalizoval i laminární proudění vzduchu – a účinně tak vytlačil operační kouř a další možné kontaminanty mimo prostor operačního pole – poskytuje tak operačnímu týmu konzistentní a vysoce kvalitní operační prostředí

Flexibilní přizpůsobivost a připravenost pro kamerový systém

Flexibilní rozhraní umožňuje osvitové hlavě standardní nebo 4K kameru, s resterilizovatelným nebo jednorázovým ovládacím držákem pro ovládání různých parametrů.

Proto jsou všechny osvitové hlavy vždy připraveny na instalaci kamery – to uživateli umožňuje libovolný upgrade kterékoliv osvitového hlavy z libovolné konfigurace.

Intuitivní chirurgické osvětlení

Operační svítidlo Helux Pro zaručí výrazné zlepšení světelných podmínek při jakémkoliv operačním zákroku. Systém umožní plnou koncentraci pouze na operaci. Automatický management stínů a intenzity osvitu jsou jen některé způsoby, jak operační svítidlo Helux Pro zajistí nejlepší podmínky pro bezpečnost pacienta.