Top
...kvalita prověřená medicínou od roku 1993
Systémové operační stoly

Systémové operační stoly

Pro optimalizaci pracovních procesů na operačních sálech moderního zdravotnického zařízení.

Jednoznačný směr budoucnosti na operačních sálech moderních zdravotnických zařízení.

Důsledné a systematické používání BAXTER systémových operačních stolů činí organizaci práce na operačních sálech flexibilní a bezpečnou – jak pro pacienty, tak pro personál zdravotnického zařízení.

Základní výhody všech BAXTER systémových operačních stolů:

  • Praktické pracovní podmínky pro personál.
  • Maximální bezpečnost pro pacienty.
  • Intuitivní činnost, elektromotoricky stavitelné polohy.
  • Flexibilita díky rozličným variantám operačních systémových desek.
  • Optimální, striktně dané a proto rozpočet nezatěžující pracovní postupy.
  • Vysoká časová efektivita při provozu centralizovaných operačních sálů.