Dotazník spokojenosti klienta společností HYPOKRAMED s.r.o.

Vážený uživateli,
z důvodu neustálého zlepšování služeb a zajišťování Vaší spokojenosti bychom Vás chtěli požádat o vyplnění tohoto formuláře, neboť Vámi uvedené údaje slouží pro seriózní analýzu procesu neustálého zlepšování kvality našich služeb. Vámi uvedené údaje slouží výhradně pro interní potřebu naší společnosti.

Poskytujeme podle Vašeho názoru kvalitní výrobky?

1

2

3

4

5

Jak jste spokojeni s cenou našich výrobku?

1

2

3

4

5

Jste celkově spokojeni s poskytovanými službami?

1

2

3

4

5

Dodržujeme plnění dodacích termínů dle smluv, objednávek?

ano

někdy

ne

Vyhovují Vám naši produktoví specialisti?

1

2

3

4

5

Nabízíme dle Vašeho názoru dostatečný servis?

1

2

3

4

5

Jste spokojeni s našimi servisními techniky?

ano

někdy

ne

Naplňujeme v dostatečné míře rozsah našeho servisu?

ano

někdy

ne

Odpovídá příprava a průběh instalace našich výrobků Vašim představám ?

ano

někdy

ne

Vyhovuje Vám stanovená reakční doba servisu ?

1

2

3

4

5

Jste spokojeni s řešením Vašich reklamací či stížností ?

1

2

3

4

5

Vyhovuje Vám dosavadní komunikace s námi ?

ano

někdy

ne

 

Vámi vybrané odpovědi vyznačte 1 - velmi, 2 - ano, 3 - spíše ani, 4 - spíše ne, 5 - ne.